تبلیغات
صلوات صلوات - اشتباهات زیست اول دبیرستان
 

اشتباهات زیست اول دبیرستان

نویسنده: AMIN0 BAGHERIAN

 

ص 12 – میتوکندری ها اندامک های نسبتا درشتی هستند که غشای دو لایه ای دارند.( دوغشا درست است.)

ص13- هسته بزرگترین اندامک درون سلول ها ست و پوششی دولایه ای آن را از سیتوپلاسم جدا می کند.(دو غشا باید باشد.)

ص 22- شکل(2-3) . (گلیکوژن دارای انشعاباتی بیش تر از نشاسته باید باشد.)

ص 45- ویتامین D (کلیسفرول) نیز برای سخت شدن استخوان ها ضروری است.( باید کلسیفرول باشد.)

ص48- جدول مربوط به سوال 5(2/1).

ص50- گلبول های قرمزشخص گیرنده به هم می چسبیدندولخته حاصل مسیر رگ ها را می بست. ( باید گلبول های قرمز وارد شده به شخص گیرنده باشد.)

ص50- A وB باعث تولید موادی به نام ضد Aو ضدB درسرم خون افرادی که گروه های خونی آن ها متفاوت است می شوند.( به جای سرم باید پلاسما باشد.)

ص 51- جدول(1-6) ماده موجود در سرم. و فعالیت همان صفحه: سوزنی را روی شعله نگهدارید تا قرمز و سپس سرد شود. ازاین سوزن برای سوراخ کردن پوست استفاده کنید. ( استفاده از لانست باید باشد.)

ص 61- شکل مربوط به سوال5. (کروموزوم های همتا باید هم اندازه کشیده می شد که در یکی این طور نیست.)

ص73- روش های سترون کردن شیر.در این مبحث پاستوریزه کردن یکی ازروش های استریلیزه کردن آمده است.( پاستوریزه کردن و استریلیزه کردن دو روش جداگانه اند.)

ص76-(شکل 12-7). (گیاهان چه در شب و چه در روز طی تنفس دی اکسید کربن آزاد می کنند.)

ص83- تعریف کنام( با توجه به تعریفی که در پیش دانشگاهی آمده است اشکال دارد.)

ص89- شکل ( 19-7). ص97- ویروس ها موجودات زنده بسیارکوچکی هستند( درص241 پیش دانشگاهی داریم : .....زیست شناسان آن ها را زنده نمی شمارند.) بالاخره دانش آموز بنده خدا می ماند که این مخلوقات از دیدگاه زیست شناسان عزیز زنده اند یاخیر!!!!!!

و باز هم به امید خدا در این باره خواهم نوشت. انشاءالله که از مراسم عزاداری امام حسین(ع) حداکثر بهره را ببریم. التماس دعا


دانش آموزان عزیزی که این اشتباهات را مطالعه می کنند بدانند که تا وقتی رسما غلط نامه ای توسط دبیرتان به شما نرسد و یا کتاب ها اصلاح نشوند همین مطالب کتاب ولو غلط برای شما ملاک در پاسخگویی سوالات امتحانی است.


 

() نظرات